با با سخنرانی داوران: نصرت الله مسلمیان و محمدحسین عماد و واهیک هارتونیان

پنجشنبه 28 آذر

اهداء جوایز برندگان فراخوان طراحی سکوگراف

مراسم اعلام برندگان اولین دوره مسابقه طراحی سکوگراف
مراسم اعلام برندگان و اهدای جوایز اولین دوره مسابقه طراحی سکوگراف روز پنج شنبه ۲۸ آذر به بهانه تولد یک سالگی این ماهنامه هنری با حضور جمع کثیری از هنر دوستان و چهره های سرشناس هنری در موسسه سکو برگزار شد. این مراسم با مقدمه ای از مدیریت محترم موسسه هنری سکو سرکار خانم نرگس سلیمان زاده و اشاره به اهداف این موسسه از برگزاری این فراخوان آغاز شد و در ادامه با توضیحات جناب آقای نصرت الله مسلمیان به نمایندگی از اعضای هیات داوران در مورد چگونگی سنجش و معیارهای داوری آثار همراه شد. آثار شرکت کننده در مسابقه که در روز جمعه ۲۲ آذر به نمایش عمومی در آمدند، شامل بیش از ۴۰۰ طراحی روی سکوگراف، طی یک هفته توسط هیات محترم داوران با حضور اساتید محترم آقایان نصرت الله مسلمیان، محمد حسین عماد و واهیک هارتونیان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از بین بیش از ۳۰۰ هنرمند شرکت کننده از تهران و سایر شهرستان ها در بازه سنی ۱۶ تا ۷۵ سال، آثار ۱۰ نفر گزینش و به سه هنرمند برتر لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی اهدا شد. هم چنین هیات داوران جایزه ای ویژه به جوان ترین شرکت کننده این فراخوان تقدیم کردند.