درباره سکو | سکو - sakoo
\ درباره سکو

” سکو فضایی است برای حضور علاقه مندان به امور هنر و رسانه تجسمی.”

سکو می خواهد با دیدگاهی انتقادی و تاثیر گذار به مقوله آموزش بپردازد. هدف نه فقط ایجاد تعدادی کارگاه آموزشی و یا کلاس  های تئوری هنر است، از نظر سکو ، آموزش هنر مقوله ای جدا از مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست، محتوای هر آنچه در این فضا می بایست به آن پرداخته شود حتما نگاهی انضمامی به شرایط و واقعیت های پیرامون را دنبال می کند.

حضور و دخالت نهادهای مختلف به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق آموزش به شکل معناداری قابل مشاهده است. سکو نمی خواهد به شکلی ابزاری در جهت تحکیم این فضای ایدئولوژیک دیده شود.

انتقال یک سویه اطلاعات از بالا و نادیده گرفتن فردیت افراد از جانب برخی نهادهای آموزشی آثار مخربی در رشد و تعالی هنرجویان برجای می گذارد.

پرداختن به فردیت و تجلی آن در آثار تجربی هنرجویان از امور بسیار مهم در محتوای درون آموزش است. پرداختن به روش های تعاملی و باور به توان خلاقانه هنرجویان در آموزش از اهداف مهم ما است.

سکو می خواهد به همراه توجه عمیق به تاریخ و تحولات هنر در عرصه داخلی و بین المللی روش های خلاقانه و مشارکتی را به جای ایجاد رابطه یک سویه دنبال کند. آموزش هنر می تواند ما را به شناخت دیگران و خود فرا بخواند و پرسش از خود و دیگری را در متن امور تجربی و آموزشی قرار دهد.

 

 

about
// سکویی ها
team
team
team
team