با واهیک هاتونیان

دوشنبه ها از ساعت 16 تا 20

30 جلسه

واهیک هاتونیان
تولد سال 1343، تهران، ایران « واهیک هارتونیان »، نقاش ارمنی تبار، که نزد هانیبال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع نمایش اثار او از سال 1371 و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند.
دوره اول کارگاه خلاق

آشنایی با انواع بافت و متریال / طراحی فشرده / مکاتب هنری