با واهیک هارتونیان

سه شنبه ها از ساعت 16تا 20

30 جلسه

واهیک هارتونیان
تولد سال 1343، تهران، ایران « واهیک هارتونیان »، نقاش ارمنی تبار، که نزد هانیبال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع نمایش اثار او از سال 1371 و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند.
دوره جدید کارگاه خلاق

برقراری ارتباط بین وجوه مختلف

هویت (هویت فردی)،پروژه ای در جهت خلق ایده و اثر