کارگاه ها، نشست ها و رونمایی ها ی گذشته

رونمایی کتاب نویسندگان برگزیده دوره هفدهم مسابق داستان نویسی صادق هدایت با با جهانگیر هدایت

رونمایی کتاب نویسندگان برگزیده دوره هفدهم مسابق داستان نویسی صادق هدایت
25 بهمن ساعت 16 تا 18

اهداء جوایز برندگان فراخوان طراحی سکوگراف با با سخنرانی داوران: نصرت الله مسلمیان و محمدحسین عماد و واهیک هارتونیان

اهداء جوایز برندگان فراخوان طراحی سکوگراف
پنجشنبه 28 آذر

فراخوان اولین مسابقه طراحی در سکوگراف / نمایش آثار طراحی در سکو با داوران مسابقه نصرت الله مسلمیان ،محمدحسین عماد ،واهیک هارتونیان

فراخوان اولین مسابقه طراحی در سکوگراف / نمایش آثار طراحی در سکو
22 آذر ساعت 16 تا 20

گفت و گویی در باب ارائه اثرهنری،مواجهه،چالش ها با عیسی جباری و زروان روحبخشان

گفت و گویی در باب ارائه اثرهنری،مواجهه،چالش ها
13 اردیبهشت ساعت 15 تا 17

Word Poetry Movement (WPM) In Tehran با ناهید کبیری

Word Poetry Movement (WPM) In Tehran
6 اردیبهشت 1398 ساعت 17 تا 19

دوره هفدهم جایزه ادبی صادق هدایت با جهانگیر هدایت

دوره هفدهم جایزه ادبی صادق هدایت
26 بهمن ماه 1397 ساعت 16 تا 19

openstudio سحر علیزاده با عنوان نابجایی با کیوریتوری زروان روحبخشان

openstudio سحر علیزاده با عنوان نابجایی
28 دی ماه 1397 ساعت 15 تا 20

نشست با دکتر بابایی زاد / آمیختگی با خود در اثر هنری”نگاهی روانشناختی” با دکتر علی بابایی زاد

نشست با دکتر بابایی زاد / آمیختگی با خود در اثر هنری”نگاهی روانشناختی”
7 دی 1397 ساعت 18 تا 20

یلدا در سکو با حضور رضا بابک و دیگر هنرمندان

یلدا در سکو
29 آذر 1397 ساعت 18 تا 21

ورکشاپ آشنایی با زیبایی شناسی و هنرمندان چاپ آلترناتیو در حوزه فاین آرت با جاوید رمضانی و زینب ثقفی

ورکشاپ آشنایی با زیبایی شناسی و هنرمندان چاپ آلترناتیو در حوزه فاین آرت
15 آذر 1397 ساعت 19 تا 21

رونمایی از رمان تیراندازی در باک هد نوشته ناهید کبیری با حضور امیرحسین چهلتن و دکتر هنگامه آشوری /موسیقی: گروه Red eyes band-Flamenco به سرپرستی امیرحسین حمیدی

رونمایی از رمان تیراندازی در باک هد نوشته ناهید کبیری
16 شهریور 1397 ساعت 19 تا 21

آموزش مدرن/دغدغه های آموزشی در بازیگری تئاتر و سینما با سیروس ابراهیم زاده

آموزش مدرن/دغدغه های آموزشی در بازیگری تئاتر و سینما
15 تیر 1397 ساعت 19 تا 21