با محسن فولادپور

سه شنبه ها از ساعت 16:30 تا 19:00

8 جلسه

محسن فولادپور
محسن فولادپور 1359 متولد تهران – ایران تحصیلات: 1385 کارشناسی مجسمه سازی- دانشگاه هنر/ تهران 1382 عضو انجمن مجسمه سازان 1390 عضو انجمن سفال و سرامیک و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی
شناخت فرم و فضا و تکنیک ساخت مجسمه