با عیسی جباری

یکشنبه ها از ساعت 14 تا 16:30 و از ساعت 17 تا 19:30

8 جلسه

عیسی جباری
متولد 1357 در تبریز شروع فعالیت هنری از سال 1379 مدیر و موسس آموزشگاه هنری سولار شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی بیش از 80 مقاله و استیتمنت چاپ شده کیوریت چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی
كارگاه عملي رئاليسم معاصر

-تحلیل و پردازش موضوع

-حساسیت های تکنیکی

-نقش عناصر و نیروهای بصری

-gestural,impasto,alla prima

-بافت و متریال(میکس های تکنیکی)