با عیسی جباری

چهارشنبه ها از ساعت 16 تا 20

4 جلسه

عیسی جباری
متولد 1357 در تبریز شروع فعالیت هنری از سال 1379 مدیر و موسس آموزشگاه هنری سولار شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی بیش از 80 مقاله و استیتمنت چاپ شده کیوریت چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی
مشاوره، گسترش ایده و ویرایش

درك هنرمعاصر و ابعاد تازه ان مستلزم كشف ارتباط بين گزاره هاي زمينه مند شده،در بطن اثر و صورت ان است. أيده ها گرچه موجز يا ناچيز باشند ،اما اين بسط ايده بواسطه عناصر بصري است كه به ان وجاهت نقاشانه مي بخشد.