21 شهریور 1398

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سحر علیزاده”نابجایی”/گالری ژاله

نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي سحر عليزاده با عنوان ” نابجايي”
از دوره ي اول پيشبرد و ارائه سكو

با كيوريتوري زروان روحبخشان
جمعه ٢٢ شهريور از ساعت ١٦ الي ٢٠ در گالري ژاله برگزار خواهد شد.

نمايشگاه تا ٣١ شهريور ادامه دارد.

سایه‌ها همواره تصویری دو بعدی و تقریبا تک رنگ از پدیده‌های سه بعدی جهان رنگارنگ ما هستند.
همین امر محور اصلی آثار سحر علیزاده است؛ سایه‌ها، تصاویر تخت حاصل از تاثیر نور بر افراد و اشیا در راستای روایتی پاره پاره از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم.
تاکید بر تخت‌نمایی در این آثار هم‌سو با واقعیت مادی نقاشی است؛ تصویری از جهان خاکستری سایه‌ها.

زروان روحبخشان