24 آبان 1398

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدئو آرت شه گل صفرزاده “صدای شکسته”/ گالری ژاله

نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي شه گل صفرزاده  با عنوان ”صدای شکسته”
از دوره ي دوم پيشبرد و ارائه سكو

با كيوريتوري زروان روحبخشان
جمعه ۲۴ آبان از ساعت ١٦ الي ٢٠ در گالري ژاله برگزار خواهد شد.

نمايشگاه تا ۱ آذر ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که زبان ابزار ارتباط
ما با یکدیگر است. البته فقط به نظر می‌رسد! ارتباط روزانه ما با هم سرشار از کج‌فهمی و سوءتفاهم است و زبان روزمره‌مان پر از طعنه و کنایه. چنین است که روابط ما، آن‌چنان که می‌خواهیم شکل نمی‌گیرد و درک متقابل، امری دور و دشوار می‌نماید.
ادراک و برقراری ارتباط درست با یکدیگر، دغدغه اصلی شه‌گل صفرزاده در مجموعه «صدای شکسته» است. این امر که ناشی از تجربه شخصی اوست، در زندگی روزمره اغلب ما نیز وجود دارد. این هنرمند برای بیان این موضوع، پیکرهایی گرفتار اعوجاج و درهم تنیده را بر زمینه‌ای شکسته و نامعلوم به تصویر کشیده است. تضاد میان فضاهای رنگارنگ با انفعال پیکرها و چهره‌های دردناک‌شان در نقاشی‌های وی، حاکی از تناقض درونی ارتباط و عدم ادراک است.
زروان روح‌بخشان

 

ن