05 مرداد 1397

نمایشگاه نقاشی های آوا بهرامی “سپید دندان” / گالری ویستا

ایران‌آرت: نمایشگاه نقاشی آوا بهرامی به همت موسسه سکو در گالری ویستا برپاست. این هنرمند درباره آثارش به ایران آرت گفت: نمایشگاهم «سپید دندان» نام دارد که برگرفته از داستان جک لندن است. این نام را با توجه به وجوه تشابه آثارم به این داستان انتخاب کردم. زیرا در آثار به راحتی نمی‌توان تشخیص داد عنصر اصلی کدام است.

او گفت: البته همخوانی‌های شکلی وجود دارد ولی نآثار این مجموعه از نظر مفهومی ارتباطی با کتاب جک لندن ندارند. درواقع قصدم بازآفرینی یا اشاره به داستان نبوده است. مثلا در نقاشی‌های من نیز تشابه میان انسان و حیوان وجود دارد. طبیعت نقش پررنگی دارد و انسان و مخصوصا حیوان در این بستر حضور پررنگی دارند.

بهرامی گفت: در نقاشی‌هایم هیچ چیز انتزاعی وجود ندارد و همه عناصر کاملا مشهود و قابل درک هستند. اما تخیل نیز در آنها نقش پررنگی دارد و به نوعی سورئال است.