25 مرداد 1398

نمایشگاه نقاشی های جاوید عندلیب”اولین نقاش” /گالری آس

“اولین نقاش” یعنی انسانی که برای اولین بار نقاشی کرد،و یقینا با هدف خلق یک اثر هنری بلکه با انگیزه ای مشابه با اولین شکارچی،اولین کشاورز و…،با انگیزه بقاء. هرچند که اصل این نیاز تا به اکنون و در هنرمند امروزی نیز کم و بیش ثابت باقی مانده اما مفهوم و کارکرد اثر هنری به طور قطع دچار دگرگونی بسیار شده است…

افتتاحیه:۲۵ مرداد ۱۳۹۸

ساعت بازدید۱۶ تا ۲۴

اختتامیه:۴ شهریور ماه