27 اردیبهشت 1399

نمایشگاه گروهی در موزه CICA کره جنوبی

انتخاب هنرمندان جهت شرکت در نمایشگاه گروهی موزه CICAکره جنوبی

اسامی هنرمندان:

گلنار قسیمی

صدف کباری

ملینا متاجی

میترا اصغری

سحر علیزاده

نرگس سلیمانزاده

نمایشگاه هنرمندان برگزیده در گالری موزه CICA از ۲۸ اکتبر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.