08 آذر 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی گذر از دیوار/ گالری فرشته

نمايشگاه گروهى نقاشى
گذر از ديوار

جمعه ٨ آذر در گالري فرشته
نمايشگاه تا ١ دى ادامه دارد.
نصرت الله مسلميان
واهيك هارتونيان
پژمان رحيمى زاده
حميدرضا فتوحى
عليرضا آدم بكان
امير راد
زروان روحبخشان
عيسى جبارى
نرگس سليمانزاده
گردآورنده: نرگس سليمانزاده

گذر از دیوار
در جهان پیرامون خویش با دیوارهای معتبر، برجسته و گرانبهایی مأنوس و آشناییم، تخت جمشید، آکروپلیس، کاخ ورسای،خانه اُپرای سیدنی، تئاتر شهر تهران و …
این دیوارها بنفسه نه تاریخی را آفریده اند و نه هنر و فرهنگی، بلکه انسانها با زیست خود این هدایای گرانبها را به آنها بخشیده اند. در بیان دیگر دیوارها بیش از اینکه یک مکان باشند یک احساس هستند که در ناخوداگاه ما شکل می گیرند..