با واهیک هاتونیان

شنبه ها از ساعت 16 تا 19

8 جلسه

واهیک هاتونیان
تولد سال 1343، تهران، ایران « واهیک هارتونیان »، نقاش ارمنی تبار، که نزد هانیبال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع نمایش اثار او از سال 1371 و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند.
کارگاه طراحی آزاد

در طراحی معاصر قاعده ای وجود ندارد در هنر معاصر هر پیش فرض تعیین شده ای مرگ هنر محسوب می شود. هیچ پیش فرضی وجود ندارد و هنرمند کاملا آزاد است در کشف فردیت خود و کلاس طراحی بستری است برای شناخت فردیت و ورود به فضای حرفه ای هنر…