با زروان روحبخشان

سه شنبه ها از ساعت 15 تا 19

4 جلسه

زروان روحبخشان
زروان روح بخشان، هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر است. وی دانش آموخته ی پژوهش هنر، از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. علاقه و زمینه‌ی کار او تاریخ و فلسفه‌ی هنر بوده و با رسانه های عکاسی، طراحی، چیدمان و کتاب هنرمند کار می کند. او بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی و ۶ نمایشگاه انفرادی در کارنامه ی خود دارد. و نیز کیوریتور بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی بوده است.
کارگاه نوشتن در هنر(دوره اول)

در این کارگاه چه خواهیم کرد:

توصیف(مکانیکی،ذهنی،عینی و …)

توصیف تجربی (درباره هنرمندان)

پروپوزال نویسی و استیتمنت نویسی