با واهیک هارتونیان

دوشنبه ها از ساعت 16 الی 20

24 جلسه دوره 6 ماهه

واهیک هارتونیان
تولد سال 1343، تهران، ایران « واهیک هارتونیان »، نقاش ارمنی تبار، که نزد هانیبال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع نمایش اثار او از سال 1371 و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند.
کارگاه هنر معاصر( بیان اندیشه پنهان در پس فرم )