با عیسی جباری

18 خرداد یکشنبه از ساعت 15 تا 20

1 جلسه

عیسی جباری
متولد 1357 در تبریز شروع فعالیت هنری از سال 1379 مدیر و موسس آموزشگاه هنری سولار شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی بیش از 80 مقاله و استیتمنت چاپ شده کیوریت چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی
کارگاه ۱ روزه سفید،سیاه /نگاهی خلاصه شده به فرم در فضا

نگاهی خلاصه شده به حرکت با فرم در فضا

نگاهی خلاصه شده به هیجانات رفتاری

درک و دریافت های لحظه ای

ساخت فضا و ایجاد فرم

این کارگاه رنگ ندارد، و مدام در پی مدیریت سفید و سیاه و پاساژهای مابین است.