با واهیک هارتونیان

واهیک هارتونیان
تولد سال 1343، تهران، ایران « واهیک هارتونیان »، نقاش ارمنی تبار، که نزد هانیبال الخاص نقاشی و طراحی را آموخت. شروع نمایش اثار او از سال 1371 و در کارگاه شخصی هنرمند بوده است . نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم کرد ؛ دوره اول اثار او دارای مضامین ارمنی بود که تا دو نمایشگاه بعدی نیز این مضامین حضور پررنگ داشتند.
کلاس آنلاین طراحی

مدت ١ماهه
اين كلاس ها شامل:
ويديو هاي آموزشي
تعيين برنامه مشخص براي هر فرد
ارائه اثار همراه با ويرايش

براي اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس بگيريد:
٠٩١٠٨٣٤٧٦٤٢