با بارانه رئیسی

پنج شنبه از ساعت 14:30 تا 17

4 جلسه

بارانه رئیسی
متولد 1357- تهران کارشناس اقتصاد نظری CAVENDISH COLLEGE فارغ التحصیل معماری داخلی فعالیت در زمینه طراحی و نقاشی از سال 1377 5 سال فعالیت در زمینه مجسمه سازی‚ نزد استادان پرویز تناولی و کامران شریف نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه‚ گالری احسان 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه (چارسوی خیال)‚ موزه امام علی 1389
کلاس های آموزش هنر و نقاشی کودکان

بر پایه پرورش خلاقیت