با حضور رضا بابک و دیگر هنرمندان

29 آذر 1397 ساعت 18 تا 21

یلدا در سکو

یلدا در سکو برگزار شد

همراه با مسابقه طراحی /جایزه:استفاده رایگان از کلوپ طراحی سکو و معرفی هنرمند در سایت سکو