با تکتم میرباقری

دوشنبه ها از ساعت 15 الی 17

4 جلسه

تکتم میرباقری
تکتم میرباقر ی متولد شهریور ۱۳۵۸ کارشناس نقاشی دانشگاه الزهرا) ۱۳۷۶ - ۱۳۸۱ ) کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه شاهد) ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ ) مدرس دانشگاه الزهرا،شریعتی،علم و فرهنگ
۳۰۰۰۰ سال اسطوره و هنر

باورهاي ديني و اسطوره اي انسان از ابتداي تاريخ تا امروز در فرهنگ هاي مختلف

تاثير دين و اسطوره در فرهنگ امروزه