26 تیر 1399

sakoo99/iranshahrvision

نمایش گروهی “سکو ۹۹” امروز یکشنبه ساعت ۲۱ در پلتفرم ویژن برگزار می‌شود
•••••••••••••••••••••
پارت دوم نمایش “سکو۹۹” از گروه فرهنگی هنری مجموعه سکو با آثار اساتید و هنرمندان این موسسه، در گالری ویژن با امکان دیدن تور ۳۶۰ امروز یکشنبه پانزدهم تیر برگزار می‌شود؛ این آثار بصورت دائم در پلتفرم باقی مانده و فرصت مناسبی است جهت معرفی هنرمندان جوان در فضایی مشترک با اساتید و هنرآموزانشان.

شایان ذکر است این نمایش از جمعه ۱۳ تیر در گالری شکوه برپاست

••••••••••••••••••••••
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
افتتاحیه نمایش گروهی سکو ۹۹
ساعت شروع بازدید: ۲۱
مکان بازدید:
‏www.iranshahrvision.com
•••••••••••••••••••••••
‏#iranshahrgallery
‏#sakooartschool
‏#iranshahrteam
‏#shokouhartgallery
#سکو_۹۹
#شکوه_گالری