01 تیر 1399

sakoo99/iranshahrvision

#iranshahrvision
نمایش گروهی “سکو ۹۹” امروز یکشنبه در پلتفرم ویژن برگزار می‌شود
•••••••••••••••••••••
گروه فرهنگی هنری سکو، در اولین حضور خود در پلتفرم ویژن اقدام به برگزاری نمایش گروهی “سکو۹۹” کرده‌اند. در این نمایش آثار اساتید و هنرمندان موسسه سکو در گالری ویژن با امکان دیدن تور ۳۶۰ روز یکشنبه اول تیر برگزار می‌شود؛ این آثار بصورت دائم در پلتفرم باقی مانده و فرصت مناسبی است جهت معرفی هنرمندان جوان در فضایی مشترک با اساتید و هنرآموزانشان است.

شایان ذکر است این نمایش از جمعه ۳۰ خرداد در گالری شکوه برپاست
@sakooartschool
@shokouh.art.gallery
••••••••••••••••••••••
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹
افتتاحیه نمایش گروهی سکو ۹۹
ساعت شروع بازدید: ۱۶
مکان بازدید:
www.iranshahrvision.com
•••••••••••••••••••••••
#iranshahrgallery
#sakooartschool
#iranshahrteam
#shokouhartgallery
#سکو_۹۹
#شکوه_گالری